CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG HERBALS

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG HERBALS

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG HERBALS

Thứ hai, ngày 11/12/2023 - Chào mừng quý khách đến với Mekong Herbals
Tiếng Việt English Chinese
BỘT RAU MÁ BỘT RAU MÁ
Còn hàng
80,000đ / 100g
70,000đ / 100g
Thêm vào giỏ hàng
-13%
BỘT CẢI KALE BỘT CẢI KALE
Còn hàng
85,000đ / 100g
75,000đ / 100g
Thêm vào giỏ hàng
-12%
BỘT CỦ DỀN BỘT CỦ DỀN
Còn hàng
80,000đ / 100g
70,000đ / 100g
Thêm vào giỏ hàng
-13%
BỘT CHÙM NGÂY BỘT CHÙM NGÂY
Còn hàng
70,000đ / 100g
60,000đ / 100g
Thêm vào giỏ hàng
-14%
BỘT CẦN TÂY SẤY LẠNH BỘT CẦN TÂY SẤY LẠNH
Còn hàng
80,000đ / 100g
70,000đ / 100g
Thêm vào giỏ hàng
-13%
BỘT SÂM CAU HÒA TAN BỘT SÂM CAU HÒA TAN
Còn hàng
120,000đ / 30g
90,000đ / 30g
Thêm vào giỏ hàng
-25%
BỘT SẢ CHIẾT XUẤT BỘT SẢ CHIẾT XUẤT
Còn hàng
120,000đ / 30g
90,000đ / 30g
Thêm vào giỏ hàng
-25%
BỘT CÀ RỐT CHIẾT XUẤT BỘT CÀ RỐT CHIẾT XUẤT
Còn hàng
120,000đ / 30g
90,000đ / 30g
Thêm vào giỏ hàng
-25%
BỘT BẮP CHIẾT XUẤT BỘT BẮP CHIẾT XUẤT
Còn hàng
120,000đ / 30g
90,000đ / 30g
Thêm vào giỏ hàng
-25%
BỘT NHA ĐAM CHIẾT XUẤT BỘT NHA ĐAM CHIẾT XUẤT
Còn hàng
120,000đ / 30g
90,000đ / 30g
Thêm vào giỏ hàng
-25%