CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG HERBALS

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG HERBALS

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG HERBALS

Thứ hai, ngày 15/07/2024 - Chào mừng quý khách đến với Mekong Herbals
Tiếng Việt English Chinese

(주)명전바이오· 베트남 MEKONG HERBALS CORPORATION 기업 100만불 수출 협약

[동양일보 도복희 기자](주)명전바이오(대표 이윤정)는 지난 3일 그랜드플라자 청주호텔에서 진행된 2022 해외바이어 초청 충북 농식품 수출상담회를 통해 베트남 mekong herbals corporation 기업과 100만불 수출 MOU를 체결했다.(사진)


베트남 mekong herbals corporation은 농장을 직접 운영하며 야채, 과일 등을 판매하는 기업으로 작물 재배 시 명전바이오 친환경농자재를 사용하기로 결정했다.

명전바이오 김준석 전무이사는 수출 계약을 위해 내년 1월 베트남 현지 방문을 할 계획이다.

이윤정 대표는 “충북도가 주최하고 (재)충북도기업진흥원이 주관한 이번 상담회를 통해 좋은 결과를 얻을 수 있어 감사하다”고 전했다.

도복희 기자 phusys2008@dynews,co,kr출처 : 동양일보(http://www.dynews.co.kr)

Coppyright: http://www.dynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=679402

Bài đăng liên quan