CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG HERBALS

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG HERBALS

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG HERBALS

Thứ năm, ngày 09/07/2020 - Chào mừng quý khách đến với Mekong Herbals
Tiếng Việt English Chinese

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Tất cả khách hàng đăng ký mua hàng online qua hệ thống website của Công ty Cổ Phần MEKONG HERBALS sẽ được chúng tôi đảm bảo bảo mật thông tin số điện thoại, email, địa chỉ,...

Phạm vi sử dụng thông tin: Khách hàng đăng ký mua hàng sẽ được bộ phận CSKH của Công ty Cổ Phần MEKONG HERBALS liên hệ để xác nhận thông tin và xác nhận mua hàng, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin Khách hàng để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng mua hàng lần sau.

Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin khách hàng sẽ được lưu giữ tại Bộ phận CSKH của Công ty Cổ Phần MEKONG HERBALS sau mỗi chương trình KM bộ phận CSKH sẽ gửi Email thông báo tới quý khách hàng những ưu đãi tốt nhất qua hình thức như: Email... Thông tin lưu trữ khách hàng sẽ tự động hủy trên hệ thống trong vòng 1 năm nếu khách hàng không đăng ký mua hàng tại GACVIET.

- Thông tin khách hàng chỉ được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty Cổ Phần MEKONG HERBALS tại địa chỉ của công ty.

- Quý khách hàng có thể đăng nhập lại vào hệ thống Website: quagac.com của Công ty Cổ Phần MEKONG HERBALS để sửa đổi thông tin cá nhân bất cứ lúc nào và không giới hạn số lần thay đổi.

-  Công ty Cổ Phần MEKONG HERBALS sẽ chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân khách hàng đã đăng ký trên hệ thống Website của chúng tôi.

Bài đăng liên quan